دنیایی جدید با مطالعه این کتاب

چهل فریاد ۹:۵۷ ق.ظ ۰

آداب الصلاة

تالیف امام خمینی (ره)

تألیف این کتاب در سال (۱۳۲۱ شمسى)، و پس از نگارش کتاب سرالصلوة بوده است. سه سال پیش از تالیف این کتاب، در یکی از تصانیف گرانقدر حضرت امام  /ره/ به نام سرالصلوة همین معانی به طور موجز و به زبان خواص اهل عرفان به نگارش درآمده بود، لکن آن حضرت به این منظور که عده بیشتری از مطالب آن کتاب فایده برند به تالیف کتاب آداب الصلوة به زبانی ساده تر پرداختندامام‏ خمینى در ابتداى کتاب نوشته‏ اند: «پیش از این رساله‏ اى فراهم آوردم… و چون آن را با حال عامه تناسبى نیست در نظر گرفتم که شرحى از آداب قلبیۀ این معراج روحانى را در سلک تحریر درآورم، شاید برادران ایمانی را از آن تذکری و قلب قاسی خود را تاثری حاصل آید».
آداب الصلوة، شرحى است مبسوط بر آداب و اسرار معنوى نماز، و سرشار از نکات اخلاقى و عرفانى (به زبان فارسى).
این اثر از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى با رعایت کمال دقت و امانتداری، پس از بررسی نسخه بدلها و تطبیق با نسخه اصل که در اختیار موسسه است، در سال ۱۳۷۲ ه‏. ش‏، در ۸۳۶ صفحه، شامل مقدمه، متن کتاب، فهرستها و تصویر کامل نسخه خطى؛ و چاپ دیگر آن در ۴۲۱ صفحه بدون نسخه خطى به طبع رسیده است. اگرچه سبک نوشتاری کتاب ممکن است کمی نا آشنا بنظر برسد اما بسیار جالب و کشنده به سوی حق است. مطمئنا با مطالعه این کتاب دنیای جدیدی از نماز و عبودیت مقابل شما گشوده خواهد شد؛ تا جایی که شما هم به نماز عشق می ورزید!

فرستادن دیدگاه »

عضویت در خبرنامه

مطالب جدید بهشت مسلمین در ایمیل شما

به ما بپیوندیـــــد