تاکتیک های جنگ نرم- بخش چهارم

mahdi ۶:۲۰ ب.ظ ۰

۴-تصدیق:

تصدیق یعنی اینکه شخصی که مورد احترام یا منفور است بگوید فکر، برنامه یا محصول یا شخص معینی خوب یا بد است. تصدیق فنی رایج در تبلیغ، مبارزات سیاسی و انتخاباتی است.
حمایت اشخاص معروف ( سیاستمداران، هنرمندان، ورزشکاران، دانشمندان و … ) و گروه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از فردی یا جریانی تصدیق نامیده می شود.

مطلب اختصاصی از بهشت مسلمین

فرستادن دیدگاه »

عضویت در خبرنامه

مطالب جدید بهشت مسلمین در ایمیل شما

به ما بپیوندیـــــد