شبهات حجاب- سوال سوم

mahdi ۲:۳۶ ب.ظ ۰

۳٫ حجاب سلب آزادی از زن

- ما دو راه بیشتر نداریم:

راه اول این است که بگوییم هیچ گونه محدودیتها قائل شویم، در دنیای امروز کسی نیست که به راه حل اول معتقد باشد؛ اگر از طرفدار (فرضی) آزادی مطلق بپرسیم:«آیا تجاوز به عنف آزاد است؟» می گوید: نه، حتی در کشورهای غربی و اروپایی حداقل برای تشکیل رابطه زناشویی و تولید نسل قانون وجود دارد وگرنه مسأله پدر و مادری و مسأله خونی از بین می رود. افرادی که اصلا حجاب را قبول ندارند نیز حداقل پوششی را برای خود پذیرفته اند و خط قرمزهایی را در ذهن خود تعریف می کنند. اگر راه دوم را انتخاب کنیم این سؤال مطرح است که مرز این محدودیتها کجاست؟

- تفاوت نظر اسلام با سایرین در این است که ملاک تعیین این محدوده، وحی و تعالیم قرآن و سنت است که مطابق عقل نیز هستند. اما در مکاتب اومانیسمی عقل محدود و لیبرال اندیش بشری و سوابق انسانها با توجه به اصالت دنیا و انکار معاد ملاک قرار می گیرد، غافل از اینکه آدمی حتی در یک برهه از زمان هم قدرت بررسی تمام ابعاد(وجود خود) و تعیین مصلحت خویش را ندارد.

امام خمینی(ره) در این باره می فرماید:

«غرب به اسم اینکه برای زن می خواهد مقام درست کند، زن را از مقام خودش پایین تر آورد، زن را مثل یک عروسک درست کرد، در صورتی که زن انسان است، زن مربی جامعه است، از دامن زن انسانها پیدا می شوند.

- ما برای اصل تشکیل خانواده ضابطه گذاشتیم اما از سوی دیگر، تحریکات جنسی را آزاد گذاشتیم تحریکات جنسی چیزی نیست که برای نفس سرکش آدمی اشباع شدنی باشد، جذابیتهای زنان آشکارا مرد را به سوی خود می کشند. هیچ کس نمی تواند بگوید مرد، زن را ببیند و تحریک نشود. شاهد اشباع نشدن این غریزه سرکش در کشورهای اروپایی میل به رابطه با همجنس، رابطه جنسی با حیوانات و حتی اشیاء است. در اینجا مثل مدارس و دانشگاه های جداگانه دختر و پسر در کشورهای غربی و واگنهای جداگانه خانمها و آقایان و بیمارستان مخصوص خانمها در ژاپن که قبلا هم بیان شده شاهدی بر این قضیه است.

- یک سوال: می دانیم آزادی قلمروهایی دارد مثلاً آزادی بیان، عقیده، فعالیت سیاسی- اجتماعی و… حجاب کدام آزادی را سلب می کند؟

- وقتی در اسلام حضور اجتماعی، اختلاط زن و مرد(آنجا که اختلاط دو انسان باشد نه جنس زن و مرد) و فعالیتهای سیاسی زن ممنون نیست بلکه گاهی واجب نیز هست، دیگر کدام آزادی است که با حجاب سلب شده است؟ مگر اینکه مراد از آزادی، هرزگی جنسی و بی بند و باری غریزی باشد که البته حجاب این آزادی را محدود می کند و رسالت حجاب نیز همین است.

مطلب اختصاصی از بهشت مسلمین

منبع تصویر شاخص hijab-poster.ir ویرایش بهشت مسلمین

فرستادن دیدگاه »

عضویت در خبرنامه

مطالب جدید بهشت مسلمین در ایمیل شما

به ما بپیوندیـــــد