تاکتیک های جنگ نرم- بخش سوم

mahdi ۲:۰۸ ب.ظ ۰

۳٫ انتقال

انتقال یعنی این که اقتدار، حرمت و منزلت امری مورد احترام به چیزی دیگر برای قابل قبول تر کردن آن، منتقل شود.
استفاده از نمادهای مذهبی و یا ملی و انتساب به اشخاص و جریان هایی که مورد احترام توده های عمومی مردم هستند تاکتیک انتقال نامیده می شود.
در این تاکتیک از ابزارهای گوناگون از جمله طنز، کاریکاتور ، داستان کوتاه ، شعر و موسیقی و … استفاده می شود.

مطلب اختصاصی از بهشت مسلمین

فرستادن دیدگاه »

عضویت در خبرنامه

مطالب جدید بهشت مسلمین در ایمیل شما

به ما بپیوندیـــــد