تاکتیک های جنگ نرم -بخش دوم

mahdi ۴:۵۷ ب.ظ ۰

۲- تلطیف و تنویر
از تلطیف و تنویر (مرتبط ساختن چیزی با کلمه ای پرفضیلت) استفاده می شود تا چیزی را بدون بررسی شواهد بپذیریم و تصدیق کنیم.

رسانه های ارتباط جمعی از سویی مفهوم «حقوق بشر و آزادی»را پرفضیلت جلوه داده و از سوی دیگر غرب را مهد آزادی و مدافع حقوق بشر قلمداد می کنند در حالیکه بیشترین نقض حقوق بشر و آزادی در این کشورها صورت می گیرد.

فرستادن دیدگاه »

عضویت در خبرنامه

مطالب جدید بهشت مسلمین در ایمیل شما

به ما بپیوندیـــــد